Raporty

Zamieszczone na tej stronie raporty powstały w ramach projektu „Emerytury groszowe” w kontekście poczucia sprawiedliwości społecznej oraz celów polityki emerytalnej – wielowymiarowa analiza socjologiczna. Jego celem jest zbadanie zjawiska „emerytur groszowych” – tzn. świadczeń pobieranych z powszechnego systemu emerytalnego (za pośrednictwem ZUS) w kwocie niższej niż wysokość najniższej gwarantowanej przepisami emerytury. W raportach opisano, co dane z badań panelowych POLPAN i SHARE mówią emerytach pobierających takie świadczenia.

Raport POLPAN

Raport SHARE