Zaproszenie do badania socjologicznego

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk prowadzi badanie naukowe dotyczące sytuacji osób, które otrzymują z ZUS emerytury poniżej minimalnej.

W związku z tym szukamy osób, które:

  • urodziły się w 1949 roku lub później,
  • osiągnęły już wiek emerytalny (60 lat – kobiety, 65 – mężczyźni),
  • otrzymują z ZUS emeryturę poniżej tzw. emerytury minimalnej (wynoszącej 1588,44 zł brutto, czyli ok. 1445 zł netto).

Jeśli jest Pan(i) taką osobą, bardzo chcielibyśmy się z Panią/Panem spotkać!

Badanie ma formę swobodnego wywiadu (rozmowy). Zapewniamy całkowitą poufność.

Badanie jest finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Jego kierowniczką jest dr Danuta Życzyńska-Ciolek.

Kontakt: emeryt@ifispan.edu.pl

Więcej informacji o badaniu: em.ifispan.pl, https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/520963-pl.pdf