Kontakt

Projekt jest realizowany w Zespole Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych IFiS PAN.

Kontakt:
ZPANS IFiS PAN
ul. Nowy Świat 72, pok. 237
00-330 Warszawa

Email: emeryt@ifispan.edu.pl