Zespół

dr Danuta Życzyńska-Ciołek – kierowniczka projektu (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
dr Marta Kołczyńska (Instytut Studiów Politycznych PAN)
dr Klaudia Wolniewicz-Slomka (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
dr Kinga Wysieńska-Di Carlo (CONSIRT, Divercity+)
mgr Barbara Błaszczak – doktorantka-stypendystka (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski)
mgr Piotr Drygas – doktorant-stypendysta (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski)
mgr Ewa Potępa – doktorantka-stypendystka (Graduate School for Social Research, Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Współpracownicy:
dr Radosław Antczak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – współpraca w 2022 r.
mgr Stefan Bieńkowski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski) – współpraca w 2022 i 2023 r.
mgr Rafał Wysoczański-Minkowicz (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – współpraca w 2022 i 2023 r.
dr Remigiusz Żulicki (Uniwersytet Łódzki) – współpraca w 2023 r.