Publikacje i prezentacje

Publikacje naukowe

Stefan Bieńkowski, Danuta Życzyńska-Ciołek. 2023. „Caught in a Matrix of Factors: A Pilot Study of Female Retirees Receiving Below-Minimum Pension Payments.” Qualitative Sociology Review 19(3): 52–72.

Publikacje popularnonaukowe

Danuta Życzyńska-Ciołek. 2022. „’Emerytury groszowe’ w kontekście poczucia sprawiedliwości społecznej oraz celów polityki emerytalnej”. Cyklicznik: Przegląd Naukowy IFiS PAN 3: 22–25.

Referaty konferencyjne

Ewa Potępa. „’Nerwy’ jako opis cierpienia psychicznego [‘Nerves’ as a Description of Mental Suffering]”. Referat przedstawiony na V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Socjologia medycyny – promocja zdrowia – wellbeing [5th Scientific and Training Conference Sociology of Medicine – Health Promotion – Wellbeing], Wrocław, 22-23 września 2023.

Danuta Życzyńska-Ciołek, Ewa Potępa, Piotr Drygas. „Social Justice Perceptions Among Recipients of the Lowest Pensions in Poland.” Referat przedstawiony na XX ISA World Congress of Sociology Resurgent Authoritarianism: Sociology of New Entanglements of Religions, Politics, and Economies, Melbourne, Australia, 25 czerwca – 1 lipca 2023.

Danuta Życzyńska-Ciołek, Ewa Potępa. „Zgoda świadoma i dobrowolna – łatwiej powiedzieć niż uzyskać. Refleksje z badania osób starszych korzystających z pomocy społecznej [Voluntary Informed Consent – Easier Said than Obtained. Reflections from Interviewing Older People Receiving Social Assistance]”. Referat przedstawiony na konferencji Etyka w badaniach społecznych: wyzwania empiryczne i proceduralne [Ethics in Social Research: Empirical and Procedural Challenges], IFiS PAN, Warszawa, 20–21 października 2022.
Abstrakt

Danuta Życzyńska-Ciołek, Stefan Bieńkowski. „Paltry Pensions – Coping Mechanisms and Perception of Justice.” Referat przedstawiony na XVIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje [18th Polish Sociological Congress Society of the Future: Recompositions], Warszawa, 14–17 września 2022.